Skattefradrag for køb af kunst

04-02-2022
Kunstværker, der hænges op eller stilles op

Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret. Hvis købesummen er på 31.000 kr. (2022) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt.

 

Se link her:

http://www.bkf.dk/wp-content/uploads/2017/11/Kob_af_kunst_kan_trakkes_fra_i_skat.pdf